Header home

Mondriaan en Steiner - wegen naar Nieuwe Beelding

50% KORTING OP EEN PRACHTIG BOEK OVER HET WERK VAN PIETER MONDRIAAN!

In Mondriaan en Steiner – wegen naar Nieuwe Beelding wordt het werk van Piet Mondriaan
bekeken vanuit het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Deze esoterische bron is tot op heden
vrijwel veronachtzaamd in kunsthistorische publicaties over Mondriaan.

mondriaan-coverVoor deze publicatie is gebruik gemaakt van Mondriaans bundel transcripties van de
voordrachten die Steiner in 1908 in Nederland hield en deel uitmaakte van de nalatenschap van Mondriaan. Van belang is dat Mondriaan Steiners voordrachten niet alleen koesterde maar ook van potloodmarkeringen voorzag. In het onderzoek zijn deze voordrachten verbonden aan Mondriaans creatieve zoektocht naar abstractie. Dit levert verrassend nieuwe inzichten op. Gaandeweg wordt zichtbaar gemaakt hoe hij aan dat universele proces individueel uitdrukking gaf.

Actiekorting voor PV-leden
Exclusief voor PV-leden geldt een korting van 50% op de normale prijs: Mondriaan en Steiner - wegen naar Nieuwe Beelding van €34,00 voor €17,00!

 

 voor deze aanbieding.
Footer Icon