Header home

PV algemeen

De personeelsvereniging is een overkoepelend orgaan met een hoofdbestuur en vele clubs en afdelingen in het land die allerlei leuke activiteiten organiseren.

Wat is de ambitie van PV ABN AMRO?

 • Is er voor alle medewerkers in Nederland en hun gezinsleden.
 • Het streven is dat zoveel mogelijk medewerkers lid zijn.
 • Activiteiten, aandachtsgebieden en communicatie moeten van deze tijd zijn.
 • Moet als toegevoegde waarde ervaren worden door de medewerkers en door de bank.
 • Staat voor de kwaliteit van onze activiteiten, aanbiedingen en services.
 • Het aanbod varieert continue. Voor ieder wat wils en elke week nieuwe aanbiedingen.
 • Sluit aan bij actuele, op het welzijn van de medewerkers gerichte programma’s van de Bank.
 • Staat dicht bij de leden om te organiseren wat de leden willen.
 • Volgt in gedrag en mentaliteit de normen van de Bank.
 • Gaat zeer zorgvuldig en kostenbewust om met de door de Bank en de leden ter beschikking gestelde middelen.

Personeelsvereniging ABN AMRO biedt de mogelijkheid om samen met collega's actief deel te nemen aan een veelzijdig aanbod van clubs/afdelingen, evenementen en kortingen. Het aanbod van de Personeelsvereniging is heel breed. Op dit moment zijn er PV-afdelingen op verschillende locaties in het land en clubs voor fietsen, hockey, tennis, zeilen, golf, bowling, paardrijden, bridge, klaverjassen, vissen, zaalvoetbal en niet te vergeten een zeer actieve Kunst- en Cultuurclub. Daarnaast is de Evenementen Commissie zeer actief met het organiseren van een breed aanbod van leuke evenementen. Dat dit gewaardeerd wordt, blijkt uit het grote aantal leden.

Stilstand is achteruitgang. Daarom zijn wij steeds bezig om het aanbod van de Personeelsvereniging te vernieuwen en beter af te stemmen op de behoeften die er binnen de bank leven. Mocht je hiervoor ideeën hebben, of hierbij een actieve rol willen vervullen, stuur dan een mailtje naar vp.[antispam].@pvabnamro.nl.

PV Bureau

Personeelsvereniging ABN AMRO wordt ondersteund door de volgende medewerksters van het PV Bureau: 

Gaby Toppers

Gaby Toppers

Manager 

Yvonne Zijderveld

Yvonne Zijderveld

Coördinator PV

Esther Kunenborg-Schaap

Esther Kunenborg-Schaap

Medewerkster BPAA/PVAA

Hoofdbestuur

Na de laatste AV heeft het bestuur onderling de taken verdeeld.

ankie-akkerman-2019

Ankie Akkerman

Voorzitter

jos-melk-2019

Jos Melk

Secretaris

marion-van-hees-2019

Marion van Hees

Penningmeester

Statuten PV en Reglement Aanbiedingen

Hieronder vind je de statuten van de Personeelsvereniging ABN AMRO.

Tevens staat hier het Reglement Aanbiedingen en Evenementen, met daarin de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij gebruik making van aanbiedingen en/of deelname aan evenementen.

Statuten PV ABN AMRO

Reglement Aanbiedingen en Evenementen

 


Aan de leden

Beste leden van de PV ABNAMRO, 

Als bestuur hebben we bij de start van het verenigingsjaar uitgesproken dat we meer contact met de afdelingen, maar ook met de individuele leden gaan zoeken.

Het lidmaatschap

Vanuit de afdelingen en ledenadministraties hoorden we dat veel leden niet meer weten van welke afdeling ze lid zijn. De nieuwsbrief is een mooie gelegenheid om meer te weten over de PV en wellicht kom je op een idee om ook lid te worden van één van de overige leuke afdelingen die er zijn.

Je bent lid van een afdeling. Regionaal of activiteit gericht. Regionale afdelingen bestrijken een bepaald gebied, zoals bijv. Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond of Haaglanden. Een activiteitenclub is bijvoorbeeld Bridge, Connected, Golfclub of Fietsclub. Voor leden die geen keuze kunnen maken is er de afdeling Aanbiedingen. Die club geeft alleen recht op gebruik van de centrale aanbiedingen en evenementen, die je op deze website vindt onder de tabbladen met dezelfde naam.

Je vind alle clubs overzichtelijk op https://www.pvabnamro.nl/afdelingen.

Als lid van één van de afdelingen kun je automatisch gebruik maken van de vele aanbiedingen en evenementen die we wekelijks centraal via de mail versturen en op onze website plaatsen.

AVG/GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de AVG, de wet die de bescherming van persoonsgegevens regelt,  van kracht. Goed om te weten dat bedrijven en instanties zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en men geen data mag bewaren die niet voor de dienstverlening noodzakelijk is. Die regels gelden ook voor verenigingen zoals de PV.  Bij de PV hebben we dit dus goed geregeld. We bewaren uitsluitend gegevens die voor de dienstverlening nodig is.

Je adres om zaken te kunnen toesturen, je rekeningnummer om de contributie te kunnen incasseren en je e-mailadres om de aanbiedingen te kunnen mailen en een vraag te stellen en je telefoonnummer om je te contacten in geval van vragen. Deze gegevens worden met niemand gedeeld en bij opzegging of overlijden worden je gegevens gewist.

Leden kunnen via de site inloggen en altijd hun gegevens inzien, wijzigen en bijvoorbeeld de toezending van berichten stopzetten.

 


De Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BP ABN AMRO)

Misschien heb je als werknemer van de Bank en lid van de Personeelsvereniging wel eens gehoord over de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO. Lees vooral verder als je nog niet weet wat ze allemaal voor je kunnen doen!

Connectie tussen de Personeelsvereniging en BPAA

Wat de verenigingen bindt, is het feit dat de leden van beide verenigingen werkzaam zijn of zijn geweest bij de ABN AMRO Bank (of haar rechtsvoorgangers). Sinds februari 2018 voert het bureau van de Personeelsvereniging de leden- en financiële administratie van de BP ABN AMRO.

Wat is de BP ABN AMRO?

De BP ABN AMRO vertegenwoordigt ruim 9.000 pensioengerechtigden van ABN AMRO Bank en haar rechtsvoorgangers. De BP ABN AMRO fungeert als intermediair tussen de leden en de bank. De bank communiceert uitsluitend met oud-medewerkers als zij lid zijn van de BP ABN AMRO (uitnodigingen voor de Ambassadeursdagen, een attentie bij bepaalde gelegenheden).

Wat doet de BP ABN AMRO?

De BP ABN AMRO geeft algemene (pensioen)informatie door publicaties op de website, via de digitale nieuwsbrief, het magazine Actief en op de Facebookpagina.

De BP ABN AMRO behartigt de belangen van postactieven:

 • Als gesprekspartner bij ABN AMRO Pensioenfonds
 • Bij ABN AMRO Bank, bijvoorbeeld bij de samenstelling van de Postactievengids en als gesprekspartner bij de pensioenstudie in 2018
 • Als lid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), de belangenvereniging van ouderen bij overheid en politiek.
 • In het bestuur van de Stichting ABN AMRO ZilverSchild.

De BP ABN AMRO organiseert bijeenkomsten (met een hoog reüniegehalte):

 • Eén keer per jaar een Algemene ledenvergadering
 • Zes regiobijeenkomsten per twee jaar: elk jaar drie bijeenkomsten
 • Elke maand sociëteitsbijeenkomsten van de aan ons gelieerde Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO, in 15 plaatsen verspreid over het land.

Voor meer informatie: zie de website van BP ABN AMRO: bpabnamro.nl.

Dus nadert het einde van je carrière en ga je binnenkort met pensioen of verlaat je de bank als 55-plusser? Meld je nu aan als lid van de BPAA !
Footer Icon